Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Burlövs egnahem-Segeby-Sunnanå 675 37 729 91
Centrala Arlöv 1 628 24 1 789 185
Elisetorpsvägen 9-19 849 21 956 128
Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet 1 325 30 1 340 45
Grönvägen-Elisetorpsvägen 7 1 005 11 1 116 122
Harakärrsområdet-Mossvägen 1 234 20 1 253 39
Karstorp-Svanetorp 1 544 15 1 582 53
Rinnebäck-Strandängen-Tågarpsv. 822 7 858 43
Svenshög 1 232 33 1 353 154
Tågarpsvägen-Medborgarhuset 1 168 13 1 328 173
Burlöv 11 482 211 12 304 1 033

http://www.val.se