Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Staffanstorp 1 756 32 772 48
Staffanstorp 2 1 116 19 1 136 39
Staffanstorp 3 2 030 30 2 066 66
Staffanstorp 4 1 425 17 1 470 62
Staffanstorp 5 1 227 21 1 249 43
Staffanstorp 6 1 136 13 1 152 29
Staffanstorp 7 1 199 24 1 220 45
Staffanstorp 8 1 203 9 1 222 28
Staffanstorp 9 1 288 38 1 313 63
Staffanstorp 10 1 493 27 1 508 42
Staffanstorp 11 748 7 791 50
Staffanstorp 12 1 526 20 1 584 78
Staffanstorp 13 584 7 622 45
Staffanstorp 15 731 264 16 105 638

http://www.val.se