Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Billeberga 1 056 4 1 093 41
Konga - Ask 598 12 637 51
Kågeröd - Stenestad 1 649 21 1 710 82
Röstånga 711 16 764 69
Svalöv Norra 1 508 15 1 598 105
Svalöv Södra 1 738 30 1 778 70
Teckomatorp - Norrvidinge 1 738 12 1 822 96
Tågarp 667 9 701 43
Svalöv 9 665 119 10 103 557

http://www.val.se