Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Centrala Asarum 1 514 8 1 534 28
Froarp 1 696 15 1 703 22
Gustavstorp 1 837 12 1 868 43
Horsaryd 1 686 32 1 694 40
Hällaryd 1 724 19 1 763 58
Högadal 1 364 57 1 402 95
Korpadalen 1 263 14 1 260 11
Mörrum västra 1 245 12 1 288 55
Mörrum östra 1 325 8 1 336 19
Prästslätten 1 383 22 1 398 37
Skogsborg 1 108 16 1 115 23
Stadsporten 1 231 18 1 261 48
Svängsta 1 726 12 1 832 118
Torget 1 395 24 1 410 39
Tubbaryd 1 173 13 1 199 39
Vägga 1 449 21 1 454 26
Österslätt 1 286 16 1 317 47
Karlshamn 24 405 319 24 834 748

http://www.val.se