Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Backaryd-Öljehult 1 228 9 1 277 58
Blekan 1 164 18 1 164 18
Bräkne-Hoby Landsbygd 1 137 10 1 143 16
Bräkne-Hoby Samhälle 1 392 16 1 398 22
Centrum 1 527 39 1 531 43
Espedalen 1 007 19 1 072 84
Fredriksberg 1 548 19 1 569 40
Förkärla-Listerby N 1 071 13 1 078 20
Hasselstad-Eringsboda 1 096 7 1 119 30
Hjortsberga-Edestad 1 289 6 1 301 18
Hulta 1 279 16 1 270 7
Häggatorp 1 243 6 1 269 32
Kalleberga 1 277 17 1 285 25
Kallinge 1 295 15 1 341 61
Listerby S 726 11 725 10
Lugnet 1 071 8 1 085 22
Persborg 1 230 13 1 244 27
Varan 754 13 754 13
Älgbacken 892 14 917 39
Ronneby 22 226 269 22 542 585

http://www.val.se