Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Aspö 400 6 399 5
Bergåsa m.fl. 1 003 21 1 022 40
Fridlevstad 1 156 9 1 161 14
Galgamarken 1 135 14 1 216 95
Hasslö 1 297 8 1 289 0
Hogland m.fl. 1 113 15 1 123 25
Hästö 1 124 15 1 123 14
Jämjö N 1 478 8 1 481 11
Jämjö S 1 254 13 1 251 10
Kristianopel 1 154 18 1 168 32
Kronotorp m.fl. 1 066 8 1 094 36
Kungsmarken 912 24 1 218 330
Kättilsmåla 872 2 879 9
Lyckeby V 1 194 2 1 205 13
Lyckeby Ö 1 664 25 1 669 30
Långö-Gräsvik 1 127 12 1 166 51
Marieberg m.fl. 1 131 14 1 254 137
Mariedal-Backabo 1 320 72 1 306 58
Möllebacken m.fl. 1 327 17 1 345 35
Nättraby S 1 269 9 1 284 24
Nättraby V 1 077 4 1 092 19
Nättraby Ö 1 164 15 1 173 24
Pantarholmen 1 419 18 1 430 29
Ramdala 1 617 12 1 621 16
Rosenfeldt m.fl. 1 493 25 1 505 37
Rödeby N 1 544 14 1 553 23
Rödeby S 1 332 8 1 333 9
Saltö-Björkholmen 1 418 14 1 427 23
Sillhövda 801 9 836 44
Spandelstorp m.fl. 1 542 18 1 550 26
Strömsberg 830 4 840 14
Sturkö 1 305 6 1 309 10
Torhamn 1 252 5 1 265 18
Torskors-Hässlegården 1 405 15 1 409 19
Trossö Ö 1 153 14 1 172 33
Tving 1 419 12 1 443 36
Verkö m.fl. 990 14 1 003 27
Västerudd 1 470 16 1 483 29
Wachtmeister m.fl. 1 373 22 1 374 23
Karlskrona 47 600 557 48 471 1 428

http://www.val.se