Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Brännaregården-Gränum norra 1 022 9 1 060 47
Ekeryd 860 17 930 87
Jämshög-Gränum södra 2 008 27 2 072 91
Kyrkhult-Hemsjö 1 572 10 1 601 39
Oredslund 1 411 15 1 494 98
Petrefors 1 480 18 1 589 127
Vilboken-Vilshult 1 668 28 1 824 184
Olofström 10 021 124 10 570 673

http://www.val.se