Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Djursdala 337 4 338 5
Frödinge 817 2 825 10
Gullringen 652 6 689 43
Locknevi 384 3 404 23
Rumskulla-Pelarne 576 9 587 20
Storebro 921 7 941 27
Södra Vi 1 234 6 1 250 22
Tuna 573 1 588 16
Vimmerby 1 1 341 19 1 335 13
Vimmerby 2 1 306 7 1 371 72
Vimmerby 3 1 370 14 1 365 9
Vimmerby 4 1 316 10 1 334 28
Vimmerby 5 1 167 5 1 178 16
Vimmerby 11 994 93 12 205 304

http://www.val.se