Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Blackstad 385 3 387 5
Gamleby 1 1 551 11 1 563 23
Gamleby 2 1 174 12 1 173 11
Gladhammar 1 089 8 1 111 30
Hallingeberg N-Odensvi 671 5 681 15
Hallingeberg S 1 059 10 1 089 40
Hjorted 1 104 4 1 146 46
Lofta 389 5 394 10
Loftahammar 706 9 707 10
Törnsfall 506 8 512 14
Ukna 436 2 437 3
Västerviks 1 1 430 18 1 436 24
Västerviks 2 892 5 900 13
Västerviks 3 1 821 16 1 836 31
Västerviks 4 1 312 14 1 332 34
Västerviks 5 1 283 35 1 269 21
Västerviks 6 1 066 13 1 093 40
Västerviks 7 1 864 7 1 884 27
Västerviks 8 1 302 6 1 343 47
Västerviks 9 1 155 10 1 192 47
Västerviks 10 1 015 11 1 020 16
Västerviks 11 671 8 677 14
Västerviks 12 884 12 899 27
Västerviks 13 1 510 14 1 520 24
Västerviks 14 1 145 8 1 155 18
Västra Ed 715 7 716 8
Västrum 601 6 609 14
Överum 1 242 12 1 261 31
Västervik 28 978 279 29 342 643

http://www.val.se