Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bäckebo 587 5 597 15
Hälleberga 964 15 1 058 109
Kristvalla 559 6 574 21
Kråksmåla 542 4 578 40
Madesjö 1 1 383 15 1 392 24
Madesjö 2 1 505 15 1 540 50
Nybro 1 1 538 26 1 548 36
Nybro 2 1 108 13 1 143 48
Nybro 3 995 16 1 045 66
Nybro 4 1 267 8 1 288 29
Nybro 5 1 351 18 1 358 25
Nybro 6 1 295 10 1 300 15
Nybro 7 1 522 12 1 526 16
Örsjö-Oskar 823 9 851 37
Nybro 15 439 172 15 798 531

http://www.val.se