Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Dörby 1 1 755 11 1 782 38
Dörby 2 905 10 947 52
Förlösa-Kläckeberga 1 1 153 13 1 153 13
Förlösa-Kläckeberga 2 1 147 10 1 151 14
Förlösa-Kläckeberga 3 1 121 10 1 124 13
Förlösa-Kläckeberga 4 1 804 18 1 823 37
Hagby-Arby 1 367 15 1 403 51
Halltorp-Voxtorp 772 7 799 34
Hossmo 1 941 33 1 934 26
Kalmar 1 1 524 69 1 486 31
Kalmar 2 1 276 20 1 276 20
Kalmar 3 1 085 25 1 080 20
Kalmar 4 1 673 18 1 674 19
Kalmar 5 1 417 16 1 433 32
Kalmar 6 1 267 12 1 273 18
Kalmar 7 1 554 22 1 561 29
Kalmar 8 1 013 14 1 027 28
Kalmar 9 1 669 24 1 672 27
Kalmar 10 1 075 26 1 065 16
Kalmar 11 947 5 968 26
Kalmar 12 998 23 999 24
Kalmar 13 1 343 20 1 396 73
Kalmar 14 851 9 852 10
Kalmar 15 1 449 23 1 469 43
Kalmar 16 861 8 864 11
Kalmar 17 1 293 10 1 328 45
Kalmar 18 1 566 31 1 556 21
Kalmar 19 1 628 20 1 675 67
Kalmar 20 1 179 18 1 264 103
Kalmar 21 1 216 22 1 345 151
Kalmar 22 963 14 968 19
Kalmar 23 1 031 15 1 038 22
Karlslunda 745 4 763 22
Ljungby 1 1 531 14 1 542 25
Ljungby 2 1 707 19 1 719 31
Mortorp 733 8 746 21
Ryssby 1 809 15 1 828 34
Åby 1 272 9 1 282 19
Kalmar 48 640 660 49 265 1 285

http://www.val.se