Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Algutsboda 1 290 9 1 408 127
Emmaboda 1 1 502 26 1 578 102
Emmaboda 2 1 413 25 1 431 43
Långasjö 711 4 725 18
Vissefjärda 1 1 267 15 1 304 52
Vissefjärda 2 1 039 7 1 078 46
Emmaboda 7 222 86 7 524 388

http://www.val.se