Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Blomstermåla 1 468 7 1 484 23
Fliseryd 1 074 11 1 103 40
Mönsterås Centrum N 828 10 832 14
Mönsterås Centrum S 1 146 18 1 153 25
Mönsterås Landsbygd N 1 160 4 1 176 20
Mönsterås Landsbygd S 991 10 1 008 27
Mönsterås Ljungnäs 992 11 1 003 22
Timmernabben 1 159 12 1 169 22
Ålem 1 370 11 1 381 22
Mönsterås 10 188 94 10 309 215

http://www.val.se