Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Algutsrum 978 13 978 13
Glömminge 469 5 477 13
Gräsgård-Segerstad-Ås-Ventlinge 414 2 429 17
Gårdby-Sandby 423 3 425 5
Hulterstad-Stenåsa 345 7 342 4
Mörbylånga-Kastlösa 1 705 20 1 724 39
Norra Möckleby 404 3 407 6
Södra Möckleby-Smedby 466 9 464 7
Torslunda 1 2 025 14 2 035 24
Torslunda 2 1 099 16 1 100 17
Torslunda 3 1 834 17 1 842 25
Vickleby-Resmo 593 5 601 13
Mörbylånga 10 755 114 10 824 183

http://www.val.se