Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gullabo 540 6 566 32
Söderåkra 1 1 172 10 1 196 34
Söderåkra 2 933 5 947 19
Söderåkra 3 315 5 319 9
Torsås 1 844 11 861 28
Torsås 2 1 323 5 1 346 28
Torsås 3 411 6 418 13
Torsås 5 538 48 5 653 163

http://www.val.se