Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Berga 792 3 838 49
Fagerhult 512 6 581 75
Fågelfors 464 6 506 48
Högsby 1 655 18 1 717 80
Ruda 1 054 3 1 123 72
Högsby 4 477 36 4 765 324

http://www.val.se