Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Angelstad-Annerstad-Bolmsö 1 622 24 1 683 85
Berga V 1 263 10 1 308 55
Berga Öst-Vittaryd 1 467 20 1 535 88
Kånna-Hamneda-S Ljunga 1 496 9 1 576 89
Lidhult-Vrå-Torpa 1 506 20 1 609 123
Ljungby Annelund 1 293 18 1 382 107
Ljungby Astrad 1 459 15 1 486 42
Ljungby Brunnsgården 1 690 18 1 738 66
Ljungby Ekebacken 1 583 21 1 622 60
Ljungby Hammaren 1 399 47 1 440 88
Ljungby Hjortsberg 1 602 23 1 700 121
Ljungby Ljungsätra 1 102 10 1 109 17
Ljungby Stensberg 1 730 17 1 764 51
Ryssby-Agunnaryd 1 647 14 1 690 57
Ljungby 20 859 266 21 642 1 049

http://www.val.se