Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Markaryd 1 V 1 248 27 1 318 97
Markaryd 1 Ö 1 514 11 1 551 48
Strömsnäsbruk 1 708 26 1 878 196
Timsfors-Råstorp 1 697 14 1 780 97
Traryd-Hinneryd 1 006 11 1 089 94
Markaryd 7 173 89 7 616 532

http://www.val.se