Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Centrum 1 062 32 1 160 130
Diö-Möckeln 1 441 44 1 449 52
Froafälle 1 385 69 1 351 35
Gemön 1 149 39 1 170 60
Göteryd-Hallaryd 1 255 19 1 316 80
Häradsbäck-Bråthult 815 16 827 28
Klöxhult 1 467 47 1 474 54
Norregård-Pjätteryd 1 611 50 1 662 101
Virestad-Eneryda 1 483 18 1 552 87
Älmhult 11 668 334 11 961 627

http://www.val.se