Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Alvesta N 1 175 24 1 248 97
Alvesta S-Blädinge 1 773 21 1 831 79
Alvesta V 1 217 12 1 351 146
Aringsås 1 323 14 1 324 15
Hjortsberga 754 9 770 25
Lekaryd-Härlöv-Prästängen 1 283 23 1 297 37
Moheda Ö 996 8 1 012 24
Skatelöv 1 199 6 1 223 30
Slätthög-Mistelås-Moheda V 1 745 12 1 775 42
Vislanda 1 771 13 1 822 64
Västra Torsås 877 11 917 51
Alvesta 14 113 153 14 570 610

http://www.val.se