Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Almundsryd 1 782 10 1 862 90
S Sandsjö 839 5 913 79
Tingsryd 1 1 245 9 1 288 52
Tingsryd 2 1 618 14 1 641 37
Urshult 1 414 16 1 458 60
Väckelsång 1 236 9 1 260 33
Älmeboda-Linneryd 1 522 13 1 613 104
Tingsryd 9 656 76 10 035 455

http://www.val.se