Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Ekeberga 815 11 906 102
Hovmantorp V 1 144 16 1 163 35
Hovmantorp Ö 1 265 16 1 304 55
Lessebo N 1 041 11 1 089 59
Lessebo S 910 14 973 77
Ljuder 734 8 777 51
Lessebo 5 909 76 6 212 379

http://www.val.se