Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Tranås 1 631 7 645 21
Tranås 2 957 8 1 022 73
Tranås 3 1 373 6 1 398 31
Tranås 4 1 777 14 1 804 41
Tranås 5 1 850 51 1 866 67
Tranås 6 1 191 16 1 222 47
Tranås 7 1 538 6 1 546 14
Tranås 8 1 561 21 1 565 25
Tranås 9 1 577 17 1 581 21
Tranås 10 599 2 603 6
Tranås 11 556 8 560 12
Tranås 12 355 10 350 5
Tranås 13 965 166 14 162 363

http://www.val.se