Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Alseda 1 106 14 1 141 49
Björkö-Nävelsjö 786 9 815 38
Bäckseda 1 950 36 1 955 41
Ekenässjön 1 253 8 1 288 43
Korsberga 1 024 12 1 061 49
Lannaskede-Fröderyd 1 428 13 1 468 53
Myresjö 696 5 719 28
Nye-Skirö 601 4 630 33
Näshult-Stenberga 399 4 411 16
Ramkvilla-Bäckaby 511 3 522 14
Skede 705 7 723 25
Vetlanda 1 1 591 10 1 621 40
Vetlanda 2 1 412 18 1 420 26
Vetlanda 3-Flugeby-Näsby 1 450 13 1 545 108
Vetlanda 4 1 335 13 1 365 43
Vetlanda 5 1 431 6 1 449 24
Vetlanda 6 1 449 38 1 426 15
Ökna-Karlstorp 891 9 946 64
Vetlanda 20 018 222 20 505 709

http://www.val.se