Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bredaryd 1 1 145 11 1 173 39
Bredaryd 2 713 6 733 26
Forsheda-Torskinge 1 432 23 1 485 76
Fryele-Nydala 486 9 496 19
Gällaryd 396 3 413 20
Hånger-Dannäs 687 7 706 26
Kärda 606 11 619 24
Rydaholms N 664 2 700 38
Rydaholms S 1 445 9 1 504 68
Tånnö 331 2 332 3
Voxtorp 1 363 6 1 395 38
Värnamo 1 1 125 6 1 160 41
Värnamo 2 1 229 27 1 265 63
Värnamo 3 1 449 11 1 484 46
Värnamo 4 1 436 18 1 480 62
Värnamo 5 1 235 19 1 294 78
Värnamo 6 1 424 18 1 433 27
Värnamo 7 1 433 13 1 452 32
Värnamo 8 991 43 1 092 144
Värnamo 9 1 276 15 1 283 22
Värnamo 10 1 496 8 1 528 40
Värnamo 11 1 597 12 1 613 28
Värnamo 12 784 14 802 32
Värnamo 24 743 293 25 442 992

http://www.val.se