Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Anneberg 1 512 11 1 542 41
Barkeryd 539 2 547 10
Bodafors N 861 6 875 20
Bodafors S 846 7 870 31
Flisby 561 2 580 21
Forserum 1 761 12 1 795 46
Malmbäck 1 669 15 1 692 38
Norra Sandsjö N 570 4 570 4
Norra Sandsjö S 838 16 851 29
Nässjö 1 1 778 39 1 782 43
Nässjö 2 1 127 9 1 135 17
Nässjö 3 1 362 4 1 391 33
Nässjö 4 1 637 6 1 666 35
Nässjö 5 1 633 3 1 650 20
Nässjö 6 1 307 11 1 441 145
Nässjö 7 1 465 23 1 527 85
Nässjö 8 1 529 11 1 538 20
Nässjö 9 1 366 6 1 403 43
Nässjö 22 361 187 22 855 681

http://www.val.se