Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Anderstorp 1 1 271 18 1 287 34
Anderstorp 2 1 470 43 1 496 69
Anderstorp 3 1 208 27 1 247 66
Burseryd-Sandvik 1 061 5 1 105 49
Gislaved 1 1 285 20 1 323 58
Gislaved 2 1 041 35 1 216 210
Gislaved 3 1 276 17 1 322 63
Gislaved 4 1 302 38 1 313 49
Gislaved 5 1 143 18 1 266 141
Gislaved 6 1 107 14 1 196 103
Gislaved 7 619 3 637 21
Gryteryd-Södra Hestra 665 6 688 29
Norra Hestra 1 177 16 1 199 38
Reftele 1 492 19 1 535 62
Stengårdshult-Valdshult-Öreryd 356 1 360 5
Villstad 1 1 607 12 1 683 88
Villstad 2 1 494 20 1 536 62
Villstad 3 1 214 11 1 273 70
Ås-Kållerstad 749 6 765 22
Gislaved 21 537 329 22 447 1 239

http://www.val.se