Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Mullsjö 1 1 417 20 1 433 36
Mullsjö 2 1 511 11 1 548 48
Mullsjö 3 897 6 926 35
Mullsjö 4 1 453 14 1 494 55
Mullsjö 5 278 51 5 401 174

http://www.val.se