Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Askeryd-Marbäck 918 5 928 15
Bredestad 1 693 10 1 747 64
Bälaryd 550 5 554 9
Frinnaryd 576 5 592 21
Haurida-Vireda 424 2 437 15
Lommaryd 812 6 831 25
Aneby 4 973 33 5 089 149

http://www.val.se