Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Appuna-Hogst-Kumla-Väderst 1 218 6 1 223 11
Herrb-Norml-Skepps-Vallerst 737 8 743 14
Högby 1 385 8 1 409 32
Mjölby 1 1 168 22 1 162 16
Mjölby 2 1 088 11 1 108 31
Mjölby 3 1 278 10 1 307 39
Mjölby 4 1 069 11 1 105 47
Mjölby 5 1 629 13 1 641 25
Mjölby 6 1 133 8 1 143 18
Mjölby 7 1 610 20 1 607 17
Skänninge 1 1 121 12 1 119 10
Skänninge 2 923 4 939 20
Skänninge 3 991 9 1 004 22
Sya-V Harg-Ö Tollstad 1 216 8 1 231 23
Veta 1 759 19 1 758 18
Viby 1 524 14 1 538 28
Mjölby 19 849 183 20 037 371

http://www.val.se