Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Vadstena 1 1 182 26 1 178 22
Vadstena 2 1 199 12 1 216 29
Vadstena 3 1 316 13 1 328 25
Vadstena 4 904 8 937 41
Vadstena 5 1 343 9 1 353 19
Vadstena 5 944 68 6 012 136

http://www.val.se