Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Ask-Ekebyborna-Lönsås 806 12 817 23
Bergsätter 1 777 7 1 797 27
Borenshult 2 021 13 2 058 50
Brunneby 1 1 435 4 1 447 16
Brunneby 2 1 016 10 1 024 18
Brunnsvik 1 809 24 1 823 38
Bråstorp-Bromma 1 985 15 1 994 24
Centrum 1 949 25 1 959 35
Charlottenborg 1 677 19 1 793 135
Ekön 1 647 23 1 709 85
Fornåsa-Älvestad 779 2 781 4
Gamla Stan-Tegelviken 1 964 61 1 960 57
Godegård 560 6 568 14
Holm 1 736 10 1 783 57
Klockrike 517 7 519 9
Kristberg 581 4 588 11
Marieberg-Råssnäs 1 686 13 1 698 25
Mossen 1 890 14 1 916 40
Söder 1 708 14 1 727 33
Tjällmo 896 9 902 15
Varv/Styra-V Stenby-Fivelst 1 085 8 1 098 21
Väster 1 677 12 1 767 102
Västra Ny 1 201 13 1 203 15
Motala 32 402 325 32 931 854

http://www.val.se