Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Drothem 1 550 17 1 555 22
Sankt Anna-Börrum 698 6 698 6
Skällvik-Mogata 1 118 15 1 121 18
Skönberga 1 436 19 1 446 29
S:t Laurentii 1 1 456 21 1 458 23
S:t Laurentii 2 1 247 17 1 243 13
S:t Laurentii 3 1 157 3 1 179 25
Västra Husby-Gårdeby 1 341 10 1 360 29
Östra Ryd 802 10 800 8
Söderköping 10 805 118 10 860 173

http://www.val.se