Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Beckershov 1 272 19 1 332 79
Berget 1 451 37 1 517 103
Brånnestad 1 271 14 1 280 23
Campus 1 254 19 1 302 67
City 1 455 47 1 527 119
Dalen 1 397 22 1 447 72
Djäkneparken 1 554 23 1 596 65
Ektorp Norra 1 505 17 1 559 71
Ektorp Södra 1 566 14 1 574 22
Enebymo 1 454 31 1 459 36
Folkparken 1 244 28 1 308 92
Generalen 1 364 24 1 425 85
Guldringen m fl 1 335 21 1 434 120
Gustaf Adolf 1 414 21 1 447 54
Hagagymnasiet 1 453 17 1 508 72
Hagaskolan 1 477 25 1 548 96
Hageby Centrum 1 464 26 1 604 166
Hageby Norra 1 255 57 1 456 258
Hageby-Mamre 1 512 17 1 565 70
Hageby-Vrinnevi 1 506 18 1 651 163
Hallberga-Fiskeby 1 310 12 1 323 25
Hultdalen 1 030 13 1 045 28
Jursla 1 353 13 1 380 40
Kimstad 1 316 10 1 329 23
Klingsberg 1 495 25 1 497 27
Klockaretorpet Norra 1 552 42 1 613 103
Klockaretorpet-Borg m fl 1 768 23 1 795 50
Klockaretorpet-Skarphagen 1 100 9 1 122 31
Kneippen 1 380 30 1 378 28
Kolmården-Kvarsebo 1 447 8 1 479 40
Kuddby 1 387 9 1 396 18
Kullerstad-Vickelby 1 439 6 1 452 19
Kättinge 1 214 14 1 222 22
Kättsätter-Kårtorp 1 446 17 1 447 18
Lagerlunda-Herstadberg 1 191 6 1 217 32
Lindö Västra 971 16 963 8
Lindö Östra 1 248 23 1 258 33
Ljunga 1 262 13 1 267 18
Ljura 1 457 14 1 526 83
Långtorp-Berga 1 347 21 1 361 35
Marielund 1 425 38 1 525 138
Mosstorp 1 533 25 1 551 43
Nordantill 1 482 38 1 536 92
Norsholm-Skärkind 1 103 8 1 116 21
Oxelbergen 1 394 14 1 434 54
Pryssgården 1 453 17 1 459 23
Rambodal Norra 1 122 8 1 128 14
Rambodal Södra 999 12 1 003 16
Rosen 1 005 20 1 021 36
Rådhuset 1 440 32 1 474 66
Råssla 1 520 20 1 521 21
Saltängen-Nordantill 1 098 19 1 121 42
Sandbyhov 1 468 10 1 486 28
Silverringen m fl 1 428 59 1 474 105
Skarphagen 1 363 13 1 374 24
Smedby 1 428 14 1 428 14
Svärtinge Norra 1 117 12 1 146 41
Svärtinge Södra 1 144 16 1 170 42
Såpkullen 1 308 9 1 329 30
Söderstaden Väster 1 517 22 1 524 29
Söderstaden Öster 1 463 23 1 463 23
Taborsberg 1 455 13 1 495 53
Torshag-Simonstorp 1 454 21 1 480 47
Uttersberg 1 539 56 1 530 47
Vasastan-Söderport 1 192 20 1 190 18
Vilbergen Norra 1 312 11 1 344 43
Vilbergen Södra 1 316 9 1 332 25
Vilbergen Västra 1 183 13 1 203 33
Vånga 1 241 15 1 254 28
Åby Östra 1 224 19 1 232 27
Åbymo 1 215 19 1 249 53
Östra Husby 1 445 14 1 443 12
Norrköping 97 302 1 460 99 644 3 802

http://www.val.se