Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gryt 743 8 748 13
Ringarum 1 1 100 12 1 099 11
Ringarum 2 1 415 11 1 436 32
Tryserum-Östra Ed 714 12 723 21
Valdemarsvik 1 1 381 13 1 393 25
Valdemarsvik 2 941 5 949 13
Valdemarsvik 6 294 61 6 348 115

http://www.val.se