Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björsäter-Yxnerum 725 5 732 12
Grebo-Värna 1 242 15 1 240 13
Gärdserum 578 4 581 7
Hannäs 405 3 407 5
Åtvid 1 1 375 25 1 366 16
Åtvid 2 979 12 978 11
Åtvid 3 650 10 651 11
Åtvid 4 602 5 605 8
Åtvid 5 1 111 7 1 115 11
Åtvid 6 1 307 8 1 321 22
Åtvidaberg 8 974 94 8 996 116

http://www.val.se