Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Boxholm 1 1 582 12 1 607 37
Boxholm 2 1 469 9 1 490 30
Boxholm 3 1 072 5 1 078 11
Boxholm 4 123 26 4 175 78

http://www.val.se