Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Horn-Hycklinge 1 024 4 1 039 19
Kisa 1 1 250 11 1 261 22
Kisa 2 1 241 5 1 270 34
Kisa 3-Tidersrum-V Eneby 1 288 8 1 312 32
Oppeby-Hägerstad-Kättilstad 663 2 675 14
Tjärstad 1 1 146 21 1 144 19
Tjärstad 2 999 8 1 007 16
Kinda 7 611 59 7 708 156

http://www.val.se