Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Asby 426 4 427 5
Sund-Svinhult-Norra Vi 1 239 13 1 254 28
Torpa 726 5 740 19
Västra Ryd 525 10 535 20
Ydre 2 916 32 2 956 72

http://www.val.se