Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Stora Åby 404 0 427 23
Svanshals-Rök 320 5 323 8
Trehörna 277 0 288 11
Västra Tollstad-Heda 627 8 629 10
Ödeshög 1 1 254 12 1 279 37
Ödeshög 2 1 238 8 1 260 30
Ödeshög 4 120 33 4 206 119

http://www.val.se