Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Trosa Södra 1 444 12 1 479 47
Trosa Västra 1 724 25 1 742 43
Trosa Östra 1 520 30 1 560 70
Vagnhärad Centralt 1 011 16 1 054 59
Vagnhärad Norra 1 145 15 1 231 101
Vagnhärad Södra 831 29 846 44
Västerljung 739 10 759 30
Trosa 8 414 137 8 671 394

http://www.val.se