Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Härad 718 8 733 23
Länna 592 5 613 26
Mariefred 1 1 317 37 1 323 43
Mariefred 2 1 333 27 1 356 50
Mariefred 3 1 132 16 1 160 44
Strängnäs 1 1 452 65 1 446 59
Strängnäs 2 1 266 16 1 274 24
Strängnäs 3 1 352 18 1 359 25
Strängnäs 4 1 367 20 1 392 45
Strängnäs 5 1 203 10 1 317 124
Strängnäs 6 1 028 11 1 036 19
Strängnäs 7 1 228 16 1 259 47
Strängnäs 8 1 332 9 1 356 33
Toresund 1 149 7 1 205 63
Tosterö 2 306 31 2 377 102
Vårfruberga 1 077 9 1 097 29
Ytterselö-Överselö 1 402 10 1 441 49
Åker 1 1 368 9 1 463 104
Åker 2 1 208 11 1 251 54
Strängnäs 23 830 335 24 458 963

http://www.val.se