Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Dalgången 1 446 10 1 505 69
Danvik 1 029 21 1 034 26
Frösäng 1 104 12 1 164 72
Norra innerstaden 1 256 36 1 347 127
Peterslund 1 193 12 1 222 41
Sunda 1 337 7 1 374 44
Södra innerstaden 1 400 25 1 465 90
Oxelösund 8 765 123 9 111 469

http://www.val.se