Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Östhammar 1 1 146 16 1 169 39
Östhammar 2 605 6 608 9
Östhammar 3 1 524 13 1 533 22
Östhammar 4 526 10 521 5
Östhammar 5 1 116 10 1 128 22
Östhammar 6 671 6 679 14
Östhammar 7 1 474 17 1 486 29
Östhammar 8 563 2 577 16
Östhammar 9 628 7 623 2
Östhammar 10 1 428 9 1 445 26
Östhammar 11 1 384 10 1 400 26
Östhammar 12 388 1 389 2
Östhammar 13 1 264 29 1 316 81
Östhammar 14 1 235 10 1 273 48
Östhammar 15 1 253 10 1 284 41
Östhammar 16 1 486 16 1 544 74
Östhammar 16 691 172 16 975 456

http://www.val.se