Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bergvreten 1 169 10 1 192 33
Enögla 1 300 25 1 306 31
Fanna 1 252 10 1 265 23
Fjärdhundra 1 431 14 1 487 70
Grillby 1 290 24 1 311 45
Gånsta-Bredsand 1 475 19 1 482 26
Hummelsta 1 344 14 1 387 57
Korsängen 1 318 12 1 327 21
Kryddgården 1 686 71 1 655 40
Lillkyrka 1 804 27 1 817 40
Munksundet 1 458 14 1 494 50
Romberga 1 455 20 1 532 97
Skolsta 1 133 9 1 178 54
Sparrsätra 1 023 10 1 037 24
S:t Ilian N 1 305 10 1 336 41
S:t Ilian S 1 521 18 1 535 32
Svinnegarn 872 14 885 27
Torstuna 1 262 8 1 286 32
Västerleden N 1 599 40 1 729 170
Västerleden S 939 18 982 61
Örsundsbro V 1 534 15 1 560 41
Örsundsbro Ö 1 475 15 1 505 45
Enköping 29 645 417 30 288 1 060

http://www.val.se