Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
1 Norra Luthagen 1 247 274 1 024 51
2 Södra Svartbäcken 1 456 32 1 485 61
3 Norra Kapellgärdet 1 386 32 1 490 136
4 Södra Kapellgärdet 1 125 36 1 179 90
5 Luthagen-Eriksdal 1 309 28 1 332 51
6 Centrala Luthagen 986 40 991 45
7 Östra Luthagen 1 468 32 1 508 72
8 Norra Centrum 1 212 29 1 226 43
9 Västra Höganäs 1 187 30 1 205 48
10 Östra Höganäs 1 452 40 1 461 49
11 Norra Kvarngärdet 966 44 1 013 91
12 Södra Kvarngärdet 1 076 37 1 104 65
13 Sydvästra Luthagen 1 290 47 1 306 63
14 Obervatoriet 1 042 21 1 110 89
15 Skolparken 1 424 34 1 450 60
16 Fjärdingen 989 36 987 34
17 Södra Centrum 1058 38 1068 48
18 Fålhagen-Östra Station 1 650 47 1 661 58
19 Fålhagen-Vaksala Torg 1 514 45 1 522 53
20 Petterslund-Almtuna 1 735 24 1 764 53
21 Norra Kungsängen 1 167 28 1 188 49
22 Fålhagen-Almtuna 1 630 36 1 656 62
23 Portalgatan 764 1 788 25
24 Södra Kungsängen 1 159 4 1 184 29
25 Tiundaskolan 917 26 932 41
26 Rackarberget 1 244 47 1 278 81
27 Fyrisvall-Librobäck 1 215 28 1 226 39
28 Sankt Johannes 1 371 51 1 376 56
29 Centrum 855 33 861 39
30 Vaksalagatan-Njord 940 30 930 20
31 Luthagen-Husbyborg 1 536 163 1 440 67
32 Stenhagen-Herrhagen 1 353 20 1 433 100
33 Stenhagen-Berthåga 1 257 38 1 329 110
34 Södra Flogsta 1 245 41 1 253 49
35 Norra Flogsta 1 364 26 1 408 70
36 Rickomberga 1 137 18 1 158 39
37 Ekeby-Studentstaden 1 376 34 1 438 96
38 Kungsgärdet 1 767 34 1 797 64
39 Kåbo 1 256 62 1 318 124
40 Eriksberg-Håga 1 165 16 1 194 45
41 Eriksberg-Västertorg 1 034 14 1 077 57
42 Eriksberg 1 429 46 1 460 77
43 Eriksberg-Täljstenen 1 027 34 1 083 90
44 Västra Norby 1 494 37 1 519 62
45 Östra Norby 1 423 33 1 436 46
46 Östra Stenhagen 882 28 907 53
47 Västra Flogsta 1 238 52 1 336 150
48 Sernanders väg 1 359 46 1 497 184
50 Yrsaparken-Nyby gård 1 566 29 1 619 82
51 Tuna Backar-Ärna 1 778 65 1 782 69
52 Gamla Uppsala 993 8 1 012 27
53 Södra Nyby 1 103 25 1 109 31
54 Norra Nyby 1 153 15 1 192 54
55 Svartbäcken-Tuna Backar 1 261 18 1 274 31
56 Tuna Backar 866 19 870 23
57 Norra Svartbäcken 1 792 25 1 821 54
58 Norra Löten 1 362 23 1 440 101
59 Södra Löten 923 19 949 45
60 Bellmansgatan 1 215 16 1 266 67
61 Vaksala-Jälla 836 61 830 55
62 Norra Gränby 1 009 23 1 089 103
63 Västra Gränby 1 469 47 1 572 150
64 Södra Gränby 1 429 27 1 451 49
65 Norra Salabacke 1 179 22 1 182 25
66 Västra Salabacke 1 003 15 1 011 23
67 Källparken 1 339 21 1 378 60
68 Norra Årsta 1 234 27 1 254 47
69 Centrala Årsta 1 167 14 1 190 37
70 Södra Salabacke 1 152 15 1 174 37
71 Östra Salabacke 1 221 17 1 235 31
72 Södra Årsta 1 022 19 1 053 50
73 Slavsta 1 248 13 1 338 103
74 Östra Årsta 1 361 24 1 397 60
75 Skomakarberget 829 8 854 33
76 Byggmästaren 1 524 27 1 541 44
81 Ulleråker 1 359 96 1 399 136
82 Gottsunda-Vårdsätra 1 169 19 1 223 73
83 Norra Valsätra 1 666 46 1 710 90
84 Sunnersta-Ultuna 1 018 12 1 069 63
85 Norra Gottsunda 1 417 65 1 566 214
86 Södra Valsätra 1 221 69 1 416 264
87 Västra Gottsunda 1 155 41 1 301 187
88 Mellersta Gottsunda 1 284 29 1 406 151
89 Södra Gottsunda 1 334 41 1 390 97
90 Norra Sunnersta 1 166 30 1 219 83
91 Södra Sunnersta 1 065 22 1 073 30
92 Mellersta Sunnersta 966 31 972 37
101 Bergbrunna-Uppsävja-Danmark 1 611 44 1 617 50
102 Nåntuna-Vilan 635 17 636 18
103 Nåntuna 1 592 22 1 607 37
104 Norra Sävja 1 684 29 1 756 101
105 Södra Sävja 746 20 805 79
106 Mellersta Sävja 1 060 40 1 118 98
109 Funbo 1 526 13 1 565 52
110 Balingsta-Ramsta-Hagby 1 033 15 1 046 28
114 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker 1 417 17 1 450 50
117 Vänge-Läby 1 664 20 1 704 60
127 Åland-Skogstibble 700 16 708 24
128 Järlåsa 867 4 904 41
129 Jumkil-Åkerby 844 13 843 12
130 Börje 655 2 666 13
131 Åkerlänna 594 5 594 5
132 Bälinge glesbygd 834 10 835 11
133 Lövstalöt 1 108 12 1 128 32
134 Bälinge tätort 1 064 16 1 077 29
135 Skuttunge 692 4 695 7
136 Skyttorp-Tensta 1 241 7 1 274 40
137 Vattholma 1 320 13 1 335 28
141 Västra Storvreta 1 636 25 1 659 48
142 Östra Storvreta 1 826 27 1 833 34
143 Storvreta-Lyckebo 1 178 28 1 222 72
146 Björklinge glesbygd 1 384 13 1 402 31
147 Björklinge tätort 1 687 12 1 708 33
151 Viksta 508 7 513 12
152 Knutby 1 085 13 1 103 31
153 Faringe-Bladåker 490 6 509 25
154 Almunge 1 407 15 1 434 42
155 Länna 651 13 652 14
176 Stavby 551 8 551 8
177 Tuna 658 3 667 12
178 Gåvsta-Rasbo 1 543 19 1 565 41
180 Rasbokil 569 14 568 13
Uppsala 146 090 3 657 149 764 7 331

http://www.val.se