Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hållnäs 926 8 923 5
Kyrkbyn 884 8 888 12
Månkarbo 974 2 990 18
Skärplinge 1 484 11 1 492 19
Söderfors 1 736 35 1 794 93
Tierps köping norra 1 472 14 1 485 27
Tierps köping södra 1 711 15 1 782 86
Tobo 792 9 815 32
Vallskoga 1 425 20 1 438 33
Vendel 783 1 792 10
Västland-Karlholm 1 565 5 1 591 31
Örbyhus 1 799 23 1 822 46
Tierp 15 551 151 15 812 412

http://www.val.se