Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Enåker 486 7 495 16
Harbo 1 027 12 1 038 23
Huddunge 415 4 422 11
Morgongåva 1 131 12 1 168 49
Tärnsjö 1 660 11 1 697 48
Vittinge 661 3 683 25
Västerlövsta V 1 485 16 1 517 48
Västerlövsta Ö 1 172 3 1 199 30
Östervåla V 1 230 12 1 250 32
Östervåla Ö 1 077 4 1 083 10
Heby 10 344 84 10 552 292

http://www.val.se