Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Alsike 1 551 9 1 634 92
Centrala Knivsta 1 406 27 1 445 66
Husby-Långhundra 844 7 866 29
Lagga-Östuna 1 142 15 1 152 25
Södra Knivsta 1 353 18 1 419 84
Vassunda 897 20 912 35
Västra Knivsta 1 401 21 1 417 37
Östra Knivsta 1 321 46 1 324 49
Knivsta 9 915 163 10 169 417

http://www.val.se