Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Boda 1 339 8 1 363 32
Gårdskär 499 7 505 13
Harnäs 512 16 518 22
Jungfruholmen 1 357 18 1 405 66
Marma 357 1 367 11
Skutskärs Centrum 1 160 7 1 212 59
Älvkarleö Bruk 391 2 401 12
Östanån 1 304 7 1 322 25
Älvkarleby 6 919 66 7 093 240

http://www.val.se